Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacy-verklaring

Bij Worship Together vinden wij privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom informeren wij je graag in deze verklaring hoe wij wat doen. Allereerst, wij houden ons aan de privacywet. Daarop is deze verklaring gebaseerd en bedoeld als nadere uitleg en concretisering van de privacywet binnen Worship Together. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Worship Together allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Versie 1.0

 

Persoonsgegevens

Ter ondersteuning van onze activiteiten (sponsoring, vrienden van Worship Together en vrijwilligers) verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

1) Voornaam
2) Achternaam
3) E-mail adres
4) Telefoonnummer

Deze gegevens hebben we nodig om op een goede manier samen te werken, met elkaar te communiceren of elkaar te kunnen informeren.

 

Sociale media

Worship Together heeft eigen socialmediakanalen op Facebook, Youtube en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Worship Together volgt zelf ook socialmediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media. Ook maakt Worship Together gebruik van (marketing)diensten van socialmediakanalen waarbij advertenties e.d. op basis van jouw profielgegevens worden getoond. 

 

Geen verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Cookies

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je onze website (weer) bezoekt. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van bepaalde cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze website werken dan niet goed meer.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen hebben we de volgende maatregelen genomen:

1) Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur van Worship Together.
2) Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op het versienummer hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Worship Together de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@worshiptogether.nl.

Je hebt de volgende rechten om zelf te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurd:

1) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
2)Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
3) Het laten corrigeren van fouten;
4) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
5) Intrekken van toestemming;
6) Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.