Ga naar de inhoud

Hier gaan we voor

Onze missie en visie

Door middel van muziek wil Worship Together mensen dichtbij God brengen, om samen Hem te aanbidden.

Zo zou je onze ‘missie’, of liever gezegd ons doel goed kunnen verwoorden. Als muzikanten hebben wij gaven en talenten ontvangen waar mensen van kunnen genieten op onze worshipavonden. Daarbij zetten wij in op muzikale kwaliteit – in uitvoering, techniek en muziekkeuze. Dit alles mag geheel in dienst staan van de lofprijzing aan God.

De setting waarin wij onze avonden houden draagt altijd bij aan het geheel. Elke avond die je bij ons bezoekt willen wij je alle ruimte geven om lekker ontspannen aan te schuiven en mee te doen. Wij worden er blij van als mensen elkaar ontmoeten en zich vertrouwd en prettig voelen. Daar willen wij in alles rekening mee houden.

Zo wil Worship Together een plek van aanbidding, rust en ontmoetingen creëren, waar mensen in eenheid naar God toekomen en Zijn liefde kunnen vinden.

Want onze droom en ons verlangen (ook wel ‘visie’) is dat aanbidding samenbindt en eenheid doet ervaren. Dit kan en mag (voor even) de grenzen overstijgen die we als christenen onderling soms hebben aangebracht. Eén zijn in aanbidding, dat maakt je rijk als mens! Wie wil dat nu niet ervaren?